© Copyright poezja.eu 2006   poezja[at]poezja.eu  Nasze banery  Redakcja
Georges Seurat, Niedzielne popołudnie na Grande-Jatte
Na skróty
Tadeusz BorowskiTadeusz Borowski - ur. 12 XI 1922 w Żytomierzu, zm. 3 VII 1951 w Warszawie, prozaik, poeta i publicysta. Autor katastroficznego poematu Gdziekolwiek ziemia..., tomiku wierszy Imiona nurtu, zbiorów opowiadań Pożegnanie z Marią, Kamienny świat. więcej »
INTERPOEZJA 2
INTERNETOWY KONKURS POETYCKI

 1. Tematem konkursu jest wiersz zawierający frazę:
  Nic nie ma, prócz lusterka i prócz macierzanki.*
  Fraza może być dowolnie podzielona na wersy, dowolny zapis graficzny, nie może być rozbita innymi wyrazami w środku i nie może być tytułem wiersza.
  (* Cytat z wiersza Bolesława Leśmiana: Lalka)
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz. Wiersz, podpisany imieniem i nazwiskiem, należy opublikować na forum Interpoezja 2 do dnia 17 stycznia 2007 roku. (Publikacja wiersza na forum jest równoznaczna z przystąpieniem do konkursu.)
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów.

  a) Etap I - trójka jurorów ocenia wiersze na plus lub minus. Do kolejnego etapu przechodzą teksty, które otrzymały przynajmniej dwa plusy. Etap I trwa od 18 do 22 stycznia (ogłoszenie wyników).

  b) Etap II - Wiersze są oceniane w skali od 0 do 6 punktów. Zwycięzcą konkursu zostaje autor wiersza z największą ilością punktów. W przypadku, gdy dwa teksty otrzymają tę samą punktację zwycięzcę wskazują jurorzy po dodatkowej konsultacji. Etap II trwa od 22 do 28 stycznia (zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników).
 4. Wszystkie konkursowe teksty będą publikowane na forum Ogród Luizy z możliwością ich komentowania. Komentarze czytelników nie mają wpływu na wyniki konkursu.
 5. Wiersze oceniać będzie jury w składzie:
  - Paweł Dymek
  - Anna Agata Tomaszewska
  - Joanna Ziembińska - Kurek
 6. Zwycięzca otrzyma album Ashley'a Bassie: Ekspresjonizm.
 7. Jurorzy mogą nie przyznać pierwszego miejsca, jeśli żaden wiersz nie otrzyma w drugim etapie minimum 10 punktów.
 8. Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy konkursu.

Reklama
Inne strony
Współczesna poezja polska  |  Klasyczna poezja polska  |  Teoria i Krytyka  |  Ogród Luizy. Forum poetyckie.  |  Inne: interpoezja, katalog...
© Copyright poezja.eu 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: poezja[at]poezja.eu   adsrv

stat4u