© Copyright poezja.eu 2006   poezja[at]poezja.eu  Nasze banery  Redakcja
Georges Seurat, Niedzielne popołudnie na Grande-Jatte
Na skróty
Tadeusz BorowskiTadeusz Borowski - ur. 12 XI 1922 w Żytomierzu, zm. 3 VII 1951 w Warszawie, prozaik, poeta i publicysta. Autor katastroficznego poematu Gdziekolwiek ziemia..., tomiku wierszy Imiona nurtu, zbiorów opowiadań Pożegnanie z Marią, Kamienny świat. więcej »
Wiesław Janusz Mikulski

Wiesław Janusz Mikulski

Urodził się 12 lipca 1959 roku w Ostrołęce w rodzinie robotniczej o rodowodzie chłopskim. Ukończył teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), studia podyplomowe filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora) oraz bibliotekarstwo w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. Obecnie pisze pracę doktorską z literaturoznawstwa pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Kasperskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1987-1992 pracował jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Od 1992 r. pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Od 1994 roku do dnia dzisiejszego naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Debiutował jako poeta 2 sierpnia 1992 roku na łamach "Zielonego Sztandaru". Jest żonaty z Janiną-Żanetą z d. Jakubiak, z wykształcenia polonistką i bibliotekarką, pracującą w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Dzieci nie posiada.

Odbył kilka podróży zagranicznych, m.in. do Leningradu, Moskwy (dzisiejsza Rosja), do Lwowa (dzisiejsza Ukraina), do Francji i Monako, do Włoch, Watykanu i San Marino, do Grecji, do Holandii, Belgii i Luksemburga, do Czech, Słowacji, Austrii i na Węgry, do Izraela - Ziemi Świętej i na Litwę.

Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskiego: "Ikar" (1995), "Dotykanie nieba" (1997), "Opadanie czasu" (2000), "Krajobrazy ciszy" (2002).

W. J. Mikulski jest współautorem wielu antologii poezji, m.in. następujących: "A Duch wieje kędy chce..." (Lublin 1994), "Modlitwy znane i na nowo odkryte" (Kraków 1996), "Miłość jak ziarno odwagi. Antologia poezji religijnej" (Białystok 2000), "Ogrody przeobrażeń" (Łódź 2001), Tom VIII "Antologii Poezji Emigrantów" (USA 2001), "Krzyż - Drzewo Kwitnące" (Warszawa 2002), "Furtka słońca ..." (Bydgoszcz 2004), Antologia "Contemporary Writers of Poland" (Nowy Jork 2005; tłum. Danuty Mieczkowskiej na j. angielski); "Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca. Śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej. Antologia" (Kraków 2005), "Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939 - 2005. Antologia" (Kraków 2006).

Poezje Mikulskiego były publikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych. W sumie ukazało się ponad dwa tysiące publikacji drukiem, m.in. w następujących czasopismach: POEZJA DZISIAJ (Warszawa), Dekada Literacka (Kraków), Magazyn Literacki (Warszawa), Twórczość (Warszawa), Lektura (Kraków), Fraza (Rzeszów), Akant. Miesięcznik Literacki (Bydgoszcz), Integracje (Warszawa), Pro Arte. Pismo Kulturalno - Literackie (Poznań), Autograf (Gdańsk), Regiony (Warszawa), Przekrój (Kraków), Więź (Warszawa), Kwartalnik Kulturalny "SEKRETY ŻARu" (Warszawa), Orzeł Biały (Londyn), Głos Katolicki (Paryż), Głos Polski (Buenos Aires), Słowo (Berlin), The Scrolls - Zwoje Internetowe Czasopismo Kulturalne (Edmonton), Nasza Misja (Kolonia), Głos Polski (Toronto), Słowo Ojczyste (Grodno), Nasza Gazeta (Wilno), The Life of Polonia (Boston), The Sarmatian Review (Houston) - tłum. na j. angielski, Kurier Praski (Praga), Teraz. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny /magazyn/ (Filadelfia), Teczka (Paryż), Rycerz Niepokalanej (Rzym), Ognisko (Kopenhaga), Kraj (Brisbane), Monitor Polonijny (Bratysława), Spotkania (Wilno), Gazeta Lwowska (Lwów), Polonia Węgierska (Budapeszt), Głos znad Pregoły (Kaliningrad), Słowo YU - Polonii (Belgrad), Dziennik Kijowski (Kijów), Panorama Polska. Niezależny Magazyn Kulturalny (Edmonton), Gazeta Polska (Moskwa), Quo Vadis (Rzym), Czyn Katolicki (Londyn), Kurier Ateński (Ateny), Nasza Wspólnota (Bruksela), Notatki (Kopenhaga), Przyjaźń (Krasnojarsk), Magazyn Polski (Grodno), Relacje (Sztokholm), POLONIA - Magazyn Społeczno-Kulturalny (Oxford), POLISH NEWS. America`s Leading Bilingual Illustrated Monthly (Chicago), "VAGABOND Pages" (Toronto; tłum. na j. angielski Danuty Mieczkowskiej) oraz w tygodniku izraelskim "Nowiny Kurier" (Tel-Aviv). Wiersze tego poety można spotkać w licznych wydaniach internetowych (w tym na jego własnej stronie: www.wjmikulski.prv.pl).

Twórczość Mikulskiego była prezentowana m.in. na antenie Radia Polonia (Warszawa), Radia Maryja (Toruń), Radia Alfa (Kraków), Katolickiego Radia Warszawa, Radia Rezonans (Sosnowiec), Radia Łódź S.A., Katolickiego Radia As (Szczecin), Radia Emaus (Łódź).

W. J. Mikulski jest publicystą wielu pism (także w wersji internetowej), m.in. korespondentem "Głosu Katolickiego", tygodnika diecezji łomżyńskiej. Otrzymał od redaktora naczelnego tygodnika ogólnopolskiego "Niedziela" medal "Mater Verbi". Wspomniany pisarz jest autorem książek: "35 lat naszej wspólnej drogi. Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 - 2003)" (zarys monograficzny, Ostrołęka 2002); "Dzieje ostrołęckiej <> . Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 - 2005)" (kilkusetstronicowa, z aneksami, zdjęciami, przypisami, Ostrołęka 2006).

Został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Otrzymał Nagrodę Zarządu Miasta Ostrołęki i odznakę honorową "Za zasługi dla miasta Ostrołęki".

Muzykę do wierszy tego poety skomponowali:
1) Dariusz Bunkowski (z zawodu nauczyciel i kierownik artystyczny zespołu wokalno - instrumentalnego ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce; wspomniany kompozytor także sam śpiewa pieśni do słów Mikulskiego, które nagrane są na płytę CD; utworów tych można słuchać w formie poezji śpiewanej na stronie: www.katolicki.net/katolicki_spiewnik_muzyka_mikulski.html);
2) Henryk Gadomski (kierownik artystyczny i dyrygent znanego Chóru "CANTILENA" z II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce; Chór ten pod dyrekcją kompozytora śpiewa cappella pieśń do słów wiersza Mikulskiego "***Jak Ci dziękować ...", coraz częściej wykonywaną na Dziękczynienie w czasie liturgii Mszy świętej); 3) Tadeusz i Rafał Kowalewscy (ich kompozycje śpiewa zespół wokalno - instrumentalny z Ostrołęckiego Centrum Kultury).

Jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Pierwszy wiersz. Nie pamiętam.

Poezja. W części m.in. H. Poświatowskiej.

Marzenia. Miłość zawsze.

Warto. Kochać.

Nie warto. Nie kochać.

Reklama
Współczesna poezja polska  |  Klasyczna poezja polska  |  Teoria i Krytyka  |  Ogród Luizy. Forum poetyckie.  |  Inne: interpoezja, katalog...
© Copyright poezja.eu 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: poezja[at]poezja.eu   adsrv

stat4u